COVID-19 zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Wrota Umysłu w stanie epidemii

Postanowienia ogólne

 1. Na zajęcia przychodzą tylko osoby zdrowe (bez objawów chorobowych jak kaszel, katar, podwyższona temperatura, złe samopoczucie, bóle brzucha, utrata smaku lub powonienia w ciągu ostatnich 7 dni), nie będące objęte obowiązkową kwarantanną, izolacją, czy nadzorem epidemiologicznym.
 2. Uczestnicy powinni mieć ze sobą maseczkę lub przyłbicę, która w razie potrzeby, na prośbę prowadzącego, posłuży do zasłonięcia nosa i ust.
 3. Nie zaleca się korzystania z żadnych wspólnych sprzętów czy przedmiotów (jak książki, długopisy).
 4. W sali nie wolno spożywać żadnych posiłków, można mieć ze sobą swoją wodę w zakręcanej butelce lub bidonie.
 5. W sali pomiędzy uczestnikami należy zachowywać 1-1,5 m odstępu.
 6. Podczas zajęć cały czas uchylone jest 1-2 okna.
 7. W sali przybywa maksymalnie 7 osób (wraz z osobą prowadzącą zajęcia).
 8. Wyłącza się z użytkowania przestrzeń wspólną jaką jest toaleta (może być ona udostępniona tylko w wyjątkowych przypadkach, na odpowiedzialność osoby korzystającej).
 9. Jeśli okaże się, że osoba uczestnicząca w zajęciach została objęta obowiązkową kwarantanną, lub jest podejrzana o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wszystkie osoby z grupy zostają o tym poinformowane. Dalsze postępowanie będzie zależało od wytycznych sanepidu.

Procedura rozpoczęcia i zakończenia zajęć

 1. Przed zajęciami zdezynfekowane są części wspólne (klamki, krzesła, powierzchnia stołu), sala jest przewietrzona.
 2. Uczestnicy czekają na zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego (na klatce schodowej obowiązują maseczki/przyłbice), o wyznaczonej godzinie wychodzi po nich prowadząca zajęcia i po kolei wpuszcza do sali, udostępniając płyn dezynfekujący ręce.
 3. Uczestnicy zajmują miejsca na krzesłach w odpowiednich odstępach od siebie, mogą zdjąć maseczki/przyłbice.
 4. Po wejściu do sali należy powstrzymać się od dotykania okolic twarzy oraz korzystania z telefonu komórkowego.
 5. Uczestnicy korzystają z przyborów przyniesionych przez siebie. Materiały rozdawane przez prowadzącego są drukowane w bezpiecznych warunkach.
 6. W razie potrzeby oraz na prośbę prowadzącego uczestnicy korzystają z płynu do dezynfekcji podczas zajęć.
 7. Regulaminowy czas trwania zajęć zostaje skrócony o 5 min (czas ten jest wykorzystany na wietrzenie i dezynfekcję sali).
 8. Po zakończeniu zajęć uczestnicy opuszczają budynek zachowując odległości między sobą.
 9. Sala jest ponownie dezynfekowana, przygotowywana na zajęcia kolejnej grupy (pomiędzy zajęciami zachowane jest 10 minut odstępu).
 10. Zaleca się oczekiwanie na zajęcia przed budynkiem, chyba że utrudniają to warunki atmosferyczne.
 11. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka rodzic po otrzymaniu informacji od prowadzącej zobowiązuje się do odebrania go w ciągu 30 minut, dziecko w tym czasie oczekuje na klatce schodowej przy oknie, w bezpiecznej odległości od innych osób.

Zajęcia zdalne

 1. Grupa stacjonarna może zostać czasowo zmieniona w grupę on-line, jeśli zaistnieją poniższe okoliczności:
  • Osoba prowadząca zajęcia zostanie objęta obowiązkową kwarantanną/izolacją.
  • Minimum połowa grupy zostanie objęta obowiązkową kwarantanną/izolacją.
 2. Grupa stacjonarna zmieniona w grupę on-line spotyka się na zajęciach za pośrednictwem programu Skype, dołączając do spotkania poprzez link przesłany przez osobę prowadzącą zajęcia.
 3. Jeżeli osoba należąca do grupy stacjonarnej nie może uczestniczyć w zajęciach w sali, ale jej miejsce pobytu i stan zdrowia pozwalają na dołączenie do zajęć w trybie on-line, może to zrobić za pośrednictwem programu Skype, po uprzednim powiadomieniu prowadzącego zajęcia (minimum 1 dzień wcześniej).
 4. Jeśli tylko okoliczności na to pozwolą grupa on-line powraca do pracy stacjonarnej.

Przed pierwszym spotkaniem należy wypełnić poniższe oświadczenie. Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania, formularze będą także dostępnie podczas konsultacji.

Oświadczenie

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 7 dni nie miałem/am żadnych objawów chorobowych jak kaszel, katar, podwyższona temperatura, złe samopoczucie, bóle brzucha, utrata smaku lub powonienia, nie jestem objęty/ta obowiązkową kwarantanną, ani izolacją. TAK/NIE

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 7 dni nie miałem/am kontaktu z osobą z objawami infekcji, osobą u której potwierdzono COVID-19, lub osobą przebywającą w kwarantannie/izolacji. TAK/NIE

Mam świadomość, że mimo wdrożonych zasad sanitarnych, podczas zajęć może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2. TAK/NIE

Jeżeli w czasie wolnym od zajęć będę mieć kontakt z osobą zarażoną lub podejrzaną o zarażenie wirusem SARS-CoV-2, natychmiast poinformuję o tym osobę prowadzącą zajęcia. TAK/NIE

Podpis uczestnika/rodzica uczestnika ……………………………………………..

Data …………………………..

Ta strona używa w celach statystycznych plików cookie zapisywanych w Twojej przeglądarce.
Zgoda